Kontrola odpadu kamerou za najlepŇ°ie ceny na v√Ĺchodnom Slovensku (KoŇ°ice, Michalovce, TrebiŇ°ov, PreŇ°ov, Humenn√©, Svidn√≠k, Vranov nad Topńĺou)

Kontrola odpadu kamerou – monitorovanie kanalizańćn√©ho potrubia so z√°znamom na USB / DVD.

Monitoriovanie kanaliz√°cie umoŇĺŇąuje poskytn√ļŇ• detailn√Ĺ obraz o tom, ńćo sa deje vo vn√ļtri potrubia. Odhal√≠, ktor√© ńćasti je potrebn√© opraviŇ• alebo vymeniŇ•. Video kontrola potrubia je nesmierne uŇĺitońćn√° vec. Ako rob√≠me kontrolu odpadu kamerou? InŇ°pekńćn√ļ kameru vsunieme do kanalizańćn√©ho potrubia a ohybn√ļ tyńć s kamerou, ktor√° m√° vysok√© rozl√≠Ň°enie. Toto vysok√© rozl√≠Ň°enie mapovacej kamery n√°m umoŇĺŇąuje urńćiŇ• stav vn√ļtornej ńćasti potrubia a pochopiŇ• existuj√ļce alebo potenci√°lne probl√©my. InŇ°pekńćn√© kamery je moŇĺn√© pouŇĺiŇ• v priemeroch potrubia od DN32 mm aŇĺ po DN1200 mm. Z kamerovej prehliadky vyhotovujeme aj nahr√°vku z√°znamu na DVD alebo USB. Okrem in√©ho vykon√°vame aj kontrolu pr√≠pojky, stavu potrubia, tesnosti spojov a in√© technick√© detaily kanaliz√°cie.

Kamerov√ļ kontrolu potrub√≠ (kamerov√© sk√ļŇ°ky potrubia) na:

 • Zistenie pr√≠ńćiny upchatia kanaliz√°cie
 • Kontrola kanaliz√°cie po uskutońćnenej oprave
 • Z√°pach v objekte
 • Prepadnut√Ĺ ter√©n v bl√≠zkosti trasy kanaliz√°cie
 • Preberanie kanaliz√°cie po v√Ĺstavbe, kolaud√°cii
 • Zatekanie splaŇ°kovej alebo daŇĺńŹovej vody do objektu
 • Vlhnutie stien
 • Monitoring s√ļńćasn√©ho stavu kanaliz√°cie ako prevencia
 • ZisŇ•ovanie trasy kanaliz√°cie v s√ļńćinnosti s trasovan√≠m zariaden√≠m
 • Monitoring s√ļńćasn√©ho stavu kanaliz√°cie (napr√≠klad pred rekonŇ°trukciou)
 • Opakovan√© upch√°vanie kanaliz√°cie
 • Trasovanie kanaliz√°cie
 • ZisŇ•ovanie sp√°du kanaliz√°cie
 • Zistenie moŇĺn√Ĺch deform√°ci√≠ a trhl√≠n na potrub√≠
 • Vyhńĺadanie kolien kanaliz√°cie, rev√≠znych Ň°√°cht a ńŹalŇ°√≠ch prvkov na kanaliz√°cii

Kontrola odpadu kamerou v lokalit√°ch:

 • KoŇ°ice
 • Michalovce
 • TrebiŇ°ov
 • PreŇ°ov
 • Humenn√©
 • Svidn√≠k
 • Vranov nad Topńĺou

Monitoring potrubia - kanaliz√°cie| KoŇ°ice / Michalovce / TrebiŇ°ov / PreŇ°ov / Humenn√© / Svidn√≠k / Vranov nad Topńĺou

Monitoring potrubia

Monitoring potrubia – KoŇ°ice – PreŇ°ov – Michalovce – Humenn√© – TrebiŇ°ov – Svidn√≠k – Vranov nad Topńĺou – Snina – Sabinov – Sobrance – Stropkov Ten kto vymyslel monitoring potrubia by si zasl√ļŇĺil minim√°lne Nobelovu cenu. T√°to veńĺmi uŇĺitońćn√° technol√≥gia uŇ°etrila nejedn√©mu majiteńĺovi nehnuteńĺnosti znańćn√© finanńćn√© prostriedky na opravy kanalizańćn√©ho potrubia s n√°sledn√Ĺmi v√Ĺkopov√Ĺmi…