Monitoring potrubia v okrese Humenn√© profesion√°lnou technikou s garanciou najlepŇ°ej ceny.

Monitoring odpadového potrubia РHumenné a okolie

R√īzne upch√°vky, blato, zlomen√© r√ļry, trhliny na potrub√≠, korene stromov – sp√īsobuj√ļ, Ňĺe VaŇ°a kanaliz√°cia nefunguje spr√°vne. Aby sme zistili, ńćo sa deje pod zemou bez n√°kladn√Ĺch v√Ĺkopov√Ĺch pr√°c – pouŇĺ√≠vame veńĺmi uŇĺitońćn√ļ technol√≥giu a to monitoring potrubia. Touto kontrolou odpadov√Ĺch r√ļr presne indentifikujeme pr√≠ńćinu aj miesto probl√©mu. Kamerov√© sk√ļŇ°ky potrubia uŇ°etria nemal√© finanńćn√© prostriedky !

NaŇ°a firma m√° pokrońćil√© inŇ°pekńćn√© kamery do potrubia, ktor√© n√°m vedia s identifikovaŇ• vŇ°etky probl√©my, ktor√© s√ļ vo VaŇ°ej kanaliz√°cii. M√īŇĺeme vŇ°eljak√© n√°jsŇ• upch√°vky a poŇ°kodenia na potrub√≠. Vieme zistiŇ• aktu√°lny stav a pom√īcŇ• V√°m vopred napl√°novaŇ• drobn√© opravy alebo aj v√§ńćŇ°ie opravy a stavebn√© projekty.

Kontrolu odpadu kamerou vyuŇĺ√≠vame na:

 • Zatekanie splaŇ°kovej alebo daŇĺńŹovej vody do objektu
 • ZisŇ•ovanie trasy kanaliz√°cie v s√ļńćinnosti s trasovan√≠m zariaden√≠m
 • Vyhńĺadanie kolien kanaliz√°cie, rev√≠znych Ň°√°cht a ńŹalŇ°√≠ch prvkov na kanaliz√°cii
 • Zistenie moŇĺn√Ĺch deform√°ci√≠ a trhl√≠n na potrub√≠
 • ZisŇ•ovanie sp√°du kanaliz√°cie
 • Kontrola kanaliz√°cie po uskutońćnenej oprave
 • Zistenie pr√≠ńćiny upchatia kanaliz√°cie
 • Opakovan√© upch√°vanie kanaliz√°cie
 • Monitoring s√ļńćasn√©ho stavu kanaliz√°cie (napr√≠klad pred rekonŇ°trukciou)
 • Prepadnut√Ĺ ter√©n v bl√≠zkosti trasy kanaliz√°cie
 • Z√°pach v objekte
 • Preberanie kanaliz√°cie po v√Ĺstavbe, kolaud√°cii

Monitoring potrubia РKamerová kontrola potrubia РHumenné okolie

Adidovce, BaŇ°kovce, Brekov, Brestov, ńĆernina, Chlmec, Dedańćov, Gruzovce, Hankovce, HaŇĺ√≠n nad Cirochou. Hrabovec nad Laborcom, Hrubov, Hudcovce, Humenn√©, JabloŇą, Jankovce, Jasenov, Kamenica nad Cirochou, Kamienka. Karn√°, Kochanovce, KoŇ°arovce, KoŇ°kovce, Lackovce, Lieskovec, ńĹubiŇ°a, Lukańćovce, MaŇ°kovce, Modra nad Cirochou. Myslina, Nechv√°lova Polianka, NiŇĺn√° Jablonka, NiŇĺn√° Sitnica, NiŇĺn√© Ladińćkovce, Ohradzany, Pakostov, Pap√≠n, Por√ļbka. Prituńĺany, Ptińćie, RohoŇĺn√≠k, Rokytov pri Humennom, Rovn√©, Rusk√° KajŇąa, Rusk√° Poruba, Slovensk√° Volov√°. Slovensk√© Kriv√©, Sopkovce, Topońĺovka, Turcovce, Udavsk√©, ValaŇ°kovce (vojensk√Ĺobvod), Veńĺopolie, V√≠Ň•azovce, VyŇ°n√° Jablonka. VyŇ°n√° Sitnica, VyŇ°n√© Ladińćkovce, VyŇ°n√Ĺ HruŇ°ov, Z√°vada, Z√°vadka, Zbudsk√© Dlh√©, Zubn√©.

Monitoring potrubia - kanaliz√°cie| KoŇ°ice / Michalovce / TrebiŇ°ov / PreŇ°ov / Humenn√© / Svidn√≠k / Vranov nad Topńĺou

Monitoring potrubia

Monitoring potrubia – KoŇ°ice – PreŇ°ov – Michalovce – Humenn√© – TrebiŇ°ov – Svidn√≠k – Vranov nad Topńĺou – Snina – Sabinov – Sobrance – Stropkov Ten kto vymyslel monitoring potrubia by si zasl√ļŇĺil minim√°lne Nobelovu cenu. T√°to veńĺmi uŇĺitońćn√° technol√≥gia uŇ°etrila nejedn√©mu majiteńĺovi nehnuteńĺnosti znańćn√© finanńćn√© prostriedky na opravy kanalizańćn√©ho potrubia s n√°sledn√Ĺmi v√Ĺkopov√Ĺmi…