Monitoring potrubia v lokalite PreŇ°ov profesion√°lnou technikou s garanciou najlepŇ°ej ceny.

Monitoring odpadov√©ho potrubia – PreŇ°ov a okolie

R√īzne upch√°vky, blato, zlomen√© r√ļry, trhliny na potrub√≠, korene stromov – sp√īsobuj√ļ, Ňĺe VaŇ°a kanaliz√°cia nefunguje spr√°vne. Aby sme zistili, ńćo sa deje pod zemou bez n√°kladn√Ĺch v√Ĺkopov√Ĺch pr√°c – pouŇĺ√≠vame veńĺmi uŇĺitońćn√ļ technol√≥giu a to monitoring potrubia. Touto kontrolou odpadov√Ĺch r√ļr presne indentifikujeme pr√≠ńćinu aj miesto probl√©mu. Kamerov√© sk√ļŇ°ky potrubia uŇ°etria nemal√© finanńćn√© prostriedky !

NaŇ°a firma m√° pokrońćil√© inŇ°pekńćn√© kamery do potrubia, ktor√© n√°m vedia s identifikovaŇ• vŇ°etky probl√©my, ktor√© s√ļ vo VaŇ°ej kanaliz√°cii. M√īŇĺeme vŇ°eljak√© n√°jsŇ• upch√°vky a poŇ°kodenia na potrub√≠. Vieme zistiŇ• aktu√°lny stav a pom√īcŇ• V√°m vopred napl√°novaŇ• drobn√© opravy alebo aj v√§ńćŇ°ie opravy a stavebn√© projekty.

Kontrolu odpadu kamerou vyuŇĺ√≠vame na:

 • Zatekanie splaŇ°kovej alebo daŇĺńŹovej vody do objektu
 • ZisŇ•ovanie trasy kanaliz√°cie v s√ļńćinnosti s trasovan√≠m zariaden√≠m
 • Vyhńĺadanie kolien kanaliz√°cie, rev√≠znych Ň°√°cht a ńŹalŇ°√≠ch prvkov na kanaliz√°cii
 • Zistenie moŇĺn√Ĺch deform√°ci√≠ a trhl√≠n na potrub√≠
 • ZisŇ•ovanie sp√°du kanaliz√°cie
 • Kontrola kanaliz√°cie po uskutońćnenej oprave
 • Zistenie pr√≠ńćiny upchatia kanaliz√°cie
 • Opakovan√© upch√°vanie kanaliz√°cie
 • Monitoring s√ļńćasn√©ho stavu kanaliz√°cie (napr√≠klad pred rekonŇ°trukciou)
 • Prepadnut√Ĺ ter√©n v bl√≠zkosti trasy kanaliz√°cie
 • Z√°pach v objekte
 • Preberanie kanaliz√°cie po v√Ĺstavbe, kolaud√°cii

Monitoring potrubia – Kamerov√° kontrola kanaliz√°cie PreŇ°ov okolie

 • NiŇĺn√° ҆ebastov√°, Solivar, ҆algov√≠k, Duklianskych hrdinov, Mier, MladosŇ•, Sekńćov, S√≠dlisko II, S√≠dlisko III, ҆v√°by, Cemjata,DelŇąa, D√ļbrava, Kalv√°ria, R√ļrky, Sońĺn√° baŇąa, ҆ariŇ°sk√© L√ļky, ҆idlovec, T√°borisko, Teńĺov, Vydumanec, K√ļty, Okruhliak, Pust√° dolina, Surdok

PreŇ°ov, Veńĺk√Š҆ariŇ°, ńĹubotice, ҆irok√©, Chminianske Jakubovany, Svinia, KapuŇ°any, Drienov, Fintice, V√≠Ň•az, Kendice. Petrovany, Hermanovce, LemeŇ°any, Mal√Š҆ariŇ°, ŇĹupńćany, VarhaŇąovce, Mirkovce, Tulńć√≠k, Chminianska Nov√° Ves. TerŇąa, VyŇ°n√° ҆ebastov√°, Rusk√° Nov√° Ves, ŇĹehŇąa, Frińćovce, Kojatice, Dulova Ves, Demjata, Rokycany, Sedlice, Chmeńĺov. Z√°hradn√©, Lińćartovce, ChmiŇąany, Mal√Ĺ Slivn√≠k, ńĆervenica, Medzany, Z√°borsk√©, KokoŇ°ovce, Lada, ҆ariŇ°sk√© Bohdanovce. Gregorovce, Podhorany, Drienovsk√° Nov√° Ves, Radatice, Bzenov, Teriakovce, Haniska, Hrabkov, Abranovce, Ovńćie. ҆ariŇ°sk√° Poruba, ҆indliar, PuŇ°ovce, Lipovce, Bertotovce, ńĹubovec, Tuhrina, Lipn√≠ky, OkruŇĺn√°, Nemcovce, Zlat√° BaŇąa. Bajerov, Chmeńĺovec, Brestov, Les√≠ńćek, Prońć, Bretejovce, Podhrad√≠k, Fulianka, Kr√≠Ňĺovany, ҆ariŇ°sk√° Trsten√°, ńĆelovce. Janov, Veńĺk√Ĺ Slivn√≠k, Janov√≠k, MikluŇ°ovce, ŇĹipov, Kvańćany, Hendrichovce, Trnkov, Klenov, ҆tefanovce, Such√° Dolina, LaŇĺany. MoŇ°urov, BreŇĺany, L√ļńćina, Seniakovce, Geraltov, OndraŇ°ovce.

Monitoring potrubia - kanaliz√°cie| KoŇ°ice / Michalovce / TrebiŇ°ov / PreŇ°ov / Humenn√© / Svidn√≠k / Vranov nad Topńĺou

Monitoring potrubia

Monitoring potrubia – KoŇ°ice – PreŇ°ov – Michalovce – Humenn√© – TrebiŇ°ov – Svidn√≠k – Vranov nad Topńĺou – Snina – Sabinov – Sobrance – Stropkov Ten kto vymyslel monitoring potrubia by si zasl√ļŇĺil minim√°lne Nobelovu cenu. T√°to veńĺmi uŇĺitońćn√° technol√≥gia uŇ°etrila nejedn√©mu majiteńĺovi nehnuteńĺnosti znańćn√© finanńćn√© prostriedky na opravy kanalizańćn√©ho potrubia s n√°sledn√Ĺmi v√Ĺkopov√Ĺmi…